Az iskola közös ügyünk

Partnerség és hálózatosodás modul 2015. március 1-től 2015. június 30-ig.
Programjaink a Varga Katalin Gimnáziummal közösen valósítottuk meg április és május utolsó napjaiban.
A programok a pályaorientáció iskolai feladatait támogatták. Célunk olyan iskolai közösségfejlesztő tevékenység szervezése volt, amelyben az együttműködés, a közös tervezés, építő gondolkodás, a kezdeményezőkészség, a vállalkozó kedv, a proaktív, jövőközpontú gondolkodás mintáit terjesztettük.

Flashmob

Célunk egy figyelemfelhívó esemény létrehozása, figyelemfelkeltés abban a témában, amit a két iskola (Varga Katalin Gimnázium és a Kassai Úti Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) az áprilisi projektben már elindított. Témánk a pályaorientációhoz kapcsolódott, érdekes, különleges szakmákat mutattunk be a gyerekeknek, interaktív formában. A flashmob 2015.május 29-én ehhez kapcsolódott.
Táncos, mozgásos performance jellegű akciót terveztünk, különböző korosztályok együttműködésével. Érzelmeiket, gondolataikat élmény alapú formában fejezték ki a tanulók. Különböző szakmák jellemző eszközeivel (labda, vonalzó, könyv, orvosi műszerek) és munkaruhájában (különböző sportágak ruházata, munkavédelmi sapka, köpeny) táncoltak mozogtak a programban résztvevők, 5 csoportban.