Idegen nyelvoktatás

Iskolánkban nagy hagyománya, jelentős múltja és kiemelt szerepe van az idegen nyelv tanításának.
1986-ban - az addig fennálló ének-zene tagozat megszűnése után - az intézményben - Szolnok városában elsőként – elindult az angol nyelv tagozatos oktatása.
Az akkor meghatározott nyelvi profil máig iskolánk arculatának meghatározó tényezője.

A tagozatos oktatás helyébe lépő emelt szintű képzés törvényi kereteihez igazodva a 90-es években tovább folytattuk az idegen nyelv oktatást. Tapasztalva a nyelvtanulás keresettségét, nyelvi programunkat úgy alakítottuk, hogy a nyelvtanulás mindenki számára elérhetővé váljon.
Ekkor alakult ki nyelvoktatásunk ma is működő rendszere, amelyben az angol mellett, választható módon megjelenik második idegen nyelvként a német is.

EMELT SZINTŰ KÉPZÉS JELLEMZŐI

Angol órák száma - az emelt szintű képzésen

Alsó tagozat (2011/2012)
ÉVFOLYAM ÓRASZÁM CSOPORT
SZÁM
ÉVFOLYAM
ÖSSZ. ÓRASZÁM
1. 1 2 2
2. 1 4 4
3. 2 3 6
4. 3 3 9
összesen: 21

Felső tagozat (2011/2012)

ÉVFOLYAM ÓRASZÁM
alap/emelt
ALAP
Csoport
(db)
EMELT
Csoport
(db)
ALAP
Csoport
óraszám
EMELT
Csoport
óraszám
választható
társalgási óra
5. 3/5 1 3 3 15 2
6. 3/5 1 3 3 15 2
7. 3/5 2 2 6 10 2
8. 3/5 1 3 3 15 2
összesen: 15 55 8
alapítvány
finanszírozása
ÖSSZESEN: 99 óra

1-2. osztályban játékos előkészítő foglalkozásokat szervezünk, a 3. osztályos heti 2 óra után (minden évfolyamon csoportbontásban) az emelt szintű oktatás a 4. évfolyamtól kezdődik.
Célunk, hogy a tanulók megszeressék a nyelvet, s hogy a kommunikációs képességük a legoptimálisabban fejlődjön, és lerakjuk azokat a nyelvtanulási alapokat, amelynek segítségével természetessé válik a nyelv eszközként való használata.
Ennek eléréséhez a felső tagozaton minden nap van angol óra az emelt szinten tanulóink számára, és heti plusz 1 órában idegen nyelvi tanár bevonásával társalgási órát szervezünk.
2009/2010. tanévben nyelvi tanulócsoportjaink (1. és 5. osztályos) bekapcsolódtak a Szolnok város vezetésével sikeresen megvalósított és fenntartott „Kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon” elnevezésű projektbe (TÁMOP-3.1.4./08/2 pályázat).
A projektben való részvétel segítette a tanulók képességeinek, nyelvi kompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését.
A továbbtanulásban, a középiskola és a tagozat kiválasztásában jelentős szerepet játszik az angol nyelv további magas szinten történő tanulásának szándéka.

Az emelt szintű tanórai képzésen túl törekedtünk a tanórán kívüli minél gazdagabb program megjelenítésére is.
Ennek legfontosabb elemei:

  • intézményünk angol anyanyelvű nyelvtanárt alkalmaz 1989 óta, megszakítás nélkül (lehetőségeinktől függően vagy kötelező tanórákba, vagy a választható társalgás órákba építve),
  • a nyelvi tehetséggondozás keretében legjobb képességű tanulóink az Országos Angol Nyelvi Tanulmányi Verseny országos döntőjében vettek részt, de kiemelkedő eredményt értek el más megyei országos kisugárzású versenyeken, pályázatokon is,
  • a hagyományos tanórai kereteken túl a nyelvtanárok az új tanulásszervezési eljárásokra építve dolgoztak ki különböző programokat: pl.: projektek kidolgozása (angol nyelvű újság, prospektuskészítés, jelenetek, bemutatók összeállítása stb.),
  • számottevő az iskola városi és városkörnyéki intézmények felé való kisugárzása az évente megrendezett Nyelvi Hét rendezvényén keresztül (vetélkedők, versenyek, bemutató foglalkozások, tankönyvbemutatók, iskolai party-k, egyéb rendezvények),
  • az anyanyelvi környezetben történő nyelvtanulást, az angol nyelvterület kultúrájával, látnivalóival való ismerkedést támogatja a 2-3 évente szervezett angliai tanulmányi kirándulás,
  • jól működő, tartalmas reutlingeni testvérvárosi kapcsolatot működtetünk (évente rendszeres találkozások 3 alkalommal) amely ösztönzi a tanulókat az idegen nyelv tanulására, és az idegen nyelven való kommunikációra.