Szolgáltatói kultúra a mindennapokért

Intézményünk 2010-ben csatlakozott a Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok mintaprojekthez. A modell a szolgáltatást igénybe vevő emberben és a számára szolgáltatást nyújtó szervezetben gondolkodik. Megjeleníti a helyi társadalmat, annak szocializációt, a társadalmi részvételt és a társadalmi kontrolt biztosító funkcióját is. A Szolgáltató város modellje cselekvő módon szeretné felhívni a figyelmet az emberek mindennapjait kísérő közszolgáltatói kultúra fontosságára. A mindennapi kultúra minősége, – ezen belül a szolgáltatói kultúra – visszahat az ember értékrendjére, gondolkodásmódjára, egymáshoz való viszonyára.

A modell a szolgáltatási kultúra mentén 4 értéket rögzít: