Új Magyarország

Kedvezményezett: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Reginális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

"A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért
Szolnokon"

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés - Innovatív intézményekben
TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2008 - 0031

Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A projektről

Alapvető célok:

 • a munkaerőpiac igényeinek való megfelelés
 • az egész életen át tartó tanulás képességének megalapozása
 • a kompetencia alapú oktatás elterjesztése
 • a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése
 • a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, megerősítése

Bevont feladatellátási helyek:

 • Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai-, Szakmai Szakszolgálat és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény (Hold úti és Eszterlánc Óvoda)
 • Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 • Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
 • Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 • Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
 • Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Jendrassik György Gépipari Tagintézmény
 • Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • a NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja

Kötelező elemek:

 • szövegértés - szövegalkotás
 • matematika kompetenciaterület
 • egy választott kompetencia terület: szociális, életviteli és környezeti kompetenciák
 • tantárgytömbösített oktatás választott műveltségterületen
 • műveltségterüelt tantárgyi bontás nélküli oktatása
 • óvodákban - komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása
 • új tanulásszervezési eljárások bevezetése - három hetet meghaladó projekt, témahéz, moduláris oktatási program

Az intézményi innovációt támogató tevékenységek:

 • projekt indító nap
 • innovatív oktatásszervezési eljárások módszertanának beépítése az intézmény Pedagógiai Programjába, Helyi Tantervébe
 • jó gyakorlatok átvétele
 • önálló intézményi innováció megvalósítása

Megvalósítás:

 • továbbképzések
 • tanácsadói szolgáltatások
 • taneszközök beszerzése
 
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (2009)